Solarni lampy

Fotovoltaické
systémy


V ČR se každý večer rozsvítí zhruba jeden a půl miliónu světelných míst veřejného osvětlení a experti odhadují, že až polovina z těchto světel stále svítí zbytečně silně, nebo špatným směrem.

Při hospodárném svícení a využití sofistikovaných světelných technologií by se dalo uspořit téměř 75% nákladů na energii.

V místech, kde je vhodné pro veřejné osvětlení instalovat solární lampy, jsou náklady na spotřebu energie úplně nulové.

Využití biodynamických solárních lamp

Světelné znečištění (světelný smog) je souhrnné označení všech negativních jevů, způsobovaných umělým osvětlením.

Určitá míra světelného smogu je průvodním jevem každého umělého osvětlení a nelze tomu zcela zabránit.

S ochuzením o pohled na noční hvězdnou oblohu bychom se však neměli smířit. Ve vlastním zájmu aktivně usilujme o snižování světelného smogu na nezbytné minimum.

Biodynamika světla

"Světelné znečištění"

I když běžně si existenci světelného znečištění již ani neuvědomujeme, představuje pro nás mnohá zdravotní rizika. Náš organizmus je totiž přirozeně vyladěn na pravidelný 24hodinový (tzv.cirkadiální) cyklus.

Jsme-li v noci vystaveni nadměrnému množství umělého světla, náš spánek se stává méně kvalitním. V důsledku toho nedochází k tvorbě hormonu melatonin, který je nezbytný pro psychickou i fyzickou regeneraci našeho organizmu. Podobně jako na nás, působí negativně světelný smog na všechny živé organizmy.

Kromě intenzity světla má na živé organizmy značný vliv i barva světla. Přirozené pro denní dobu je světlo studené modré, zatímco pro večerní čas je to teplé světlo žluto-oranžové, charakterizované západem slunce či planoucím ohněm. Potřebujeme-li prodloužit si aktivní večer, sviťmě si modrým světlem. Potom ale přijde čas na zklidnění a vyladění ke spánku. A k tomu potřebujeme měkké světlo žluto-oranžové.

Světlo z veřejného osvětlení nám obvykle proniká okny i do našich bytů a aniž bychom si to uvědomovali, ovlivňuje dosti podstatně stav našeho organizmu. Naše vnitřní hodiny jsou nevhodným veřejným osvětlením mateny, špatně usínáme a tvorba melatoninu je narušena.

To se následně odráží ve snížení naší výkonnosti, imunity, psychické pohody a tím v podstatě i celkové kvality našeho života. A nejsme sami, komu nevhodné veřejné osvětlení, světelné reklamy i projíždějící automobily pletou cirkadiální cyklus. Stejně na tom jsou i veškerá zvířata, která ztrácí časovou orientaci a své přirozené reflexy. Týká se to i rostlin a v podstatě všeho živého.
Vědomí těchto souvislostí se postupně zlepšuje jak v prostředí municipality, tak i mezi majiteli rozličných rozlehlých areálů, které je třeba udržovat v noční době osvětlené.

Pro většinu provozovatelů velkých světelných systémů je však prozatím stále nejcitlivějším tématem otázka přímých nákladů na provoz osvětlení.Biodynamické solární lampy představují z obou hledisek - tedy jak z pohledu eliminace nevhodného působení umělého světla na živé organizmy, tak i z pohledu dosažení nulové spotřeby elektrické energie, ideální prostředek k veřejnému svícení.

Využití solárních lamp je výhodné především tam, kde přivedení elektrické energie podzemním kabelem by bylo příliš nákladné, nebo přímo nemožné. Pro kvalitní solární lampy, vybavené sofistikovanou řídící jednotkou, je technologie biodynamického svícení s přechody z modrého do oranžového světla a automatickou regulací intenzity svícení podle aktuálního provozu na osvětlované komunikaci, již standardem.